Skip to main content

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

image

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

imageĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /KH-TA

Bắc Giang, ngày 28 tháng 3 năm 2019

KẾ HOẠCH

Chuyển trụ sở làm việc

Thực hiện kế hoạch của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc chuyển toàn bộ công chức, người lao động của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang từ trụ sở số 1A, đường Hoàng Văn Thụ, Phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang đến trụ sở làm việc mới tại thôn An Phong, xã Tân Tiến, TP Bắc Giang từ ngày 10/4/2019 (thứ 4); để đảm bảo việc chuyển đến nơi làm việc mới được tiến hành thuận lợi, an toàn, tiết kiệm không làm ảnh hưởng đến tiến độ hoạt động của đơn vị, Tòa án nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch di chuyển tài liệu, trang thiết bị cụ thể như sau:

I. Thời gian, hình thức vận chuyển:

1. Thời gian: chia làm 2 đợt

Đợt 1: Ngày 06/4/2019 (thứ bẩy) và ngày 07/4 (Chủ nhật), chuyển kho lưu trữ của cơ quan.

Đợt 2: Từ ngày 10/4/2019 đến 14/4/2019 bố trí chuyển bộ phận Văn Phòng, các Tòa chuyên trách, phòng Kiểm tra nghiệp vụ, phòng Tổ chức cán bộ; các phòng họp, phòng khách và các phòng Lãnh đạo Cơ quan.

- Địa điểm chuyển đến: thôn An Phong, xã Tân Tiến, TP Bắc Giang.

(Có danh sách cụ thể từng công chức sắp xếp theo các phòng gửi kèm theo).

- Công tác tiếp dân bắt đầu từ ngày 15/4/2019 (thứ 2) tại trụ sở mới.

- Công tác xét xử bắt đầu từ ngày 01/5/2019 (thứ 4) tại trụ sở mới.

(Văn Phòng thông báo tới các cơ quan, ban ngành).

2. Hình thức:

- Về trang thiết bị gồm: bàn, ghế, tủ, giá, kệ. Văn Phòng có trách nhiệm hợp đồng với công ty vận chuyển để tháo lắp từ phòng làm việc của cán bộ, phòng họp, phòng khách, phòng xét xử vận chuyển đến phòng làm việc của cán bộ, phòng họp, phòng khách, phòng xét xử trụ sở làm việc mới.

+ Đơn vị vận chuyển: Công ty vận chuyển.

- Về tài liệu của cán bộ đang quản lý gồm: hồ sơ, sổ sách, tài liệu, máy tính, máy in. Cán bộ, công chức nhận thùng cát tông, bao dứa, dây buộc… từ Văn phòng, tự đóng thùng (bao), niêm phong và bàn giao số lượng thùng (bao) cho Chi Đoàn Tòa án tỉnh (thông qua đồng chí Tuân – Bí thư chi đoàn) để vận chuyển từ phòng làm việc của cán bộ, phòng họp, phòng khách đến phòng làm việc của cán bộ, phòng họp, phòng khách trụ sở làm việc mới.

+ Đơn vị vận chuyển: Chi đoàn nhận vận chuyển, phương tiện xe 16 chỗ của cơ quan.

II. Trách nhiệm cụ thể của đơn vị, công chức, người lao động

1. Văn phòng

- Chuẩn bị phương tiện, dây buộc hồ sơ, thùng các tông, bao dứa, băng dính,…để cung cấp đầy đủ cho cán bộ;

- Thuê nhân viên kỹ thuật để tháo lắp: bàn, ghế, tủ, giá, kệ và hợp đồng vận chuyển;

- Lắp đặt hệ thống mạng internet, điện thoại đảm bảo hoạt động bình thường.

- Giám sát, đôn đốc việc vận chuyển đảm bảo an toàn, khoa học, kịp thời gian.

2. Các đơn vị

2.1. Trưởng các Tòa, Phòng

- Chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở công chức thuộc quyền quản lý đóng gói hồ sơ, tài liệu, trang thiết bị để vận chuyển;

+ Bố trí công chức trực tại các phòng làm việc cũ để bàn giao trang thiết bị, tài sản cho nhân viên công ty vận chuyển và chi đoàn cơ quan;

+ Bố trí công chức đến các phòng làm việc mới để nhận bàn giao trang thiết bị, tài sản từ nhân viên công ty vận chuyển và chi đoàn cơ quan chuyển đến;

+ Phối hợp với Văn phòng để giải quyết các vướng mắc khó khăn trong quá trình chuyển trụ sở.

2.2. Công chức

- Tự sắp xếp hồ sơ, sổ sách đang được giao quản lý, đóng gói cẩn thận, niêm phong và trực tiếp bàn giao cho chi đoàn vận chuyển đến trụ sở mới bằng xe ô tô của cơ quan (xe ô tô do Văn phòng bố trí);

- Bàn, ghế, tủ, kệ, giá, máy tính, máy in… cần được ghi tên người sử dụng, chuyển đến phòng làm việc mới; đóng thùng máy vi tính, máy in, điện thoại để bàn, đồng hồ treo tường và các dụng cụ khác của từng công chức ghi tên người sử dụng, số phòng mới trên thùng dán niêm phong để chuyển đến trụ sở mới, tránh nhầm lẫn, thất lạc trong quá trình vận chuyển.

2.3. Chi đoàn

- Đối với kho hồ sơ của cơ quan: Phối hợp với bộ phận lưu trữ (đc Huyền Văn Phòng), sắp xếp hồ sơ vào các bao, niêm phong bao và ghi rõ ký hiệu bên ngoài. Nhận và bàn giao cho đồng chí Huyền (VP) từ Kho tại trụ sở cơ quan cũ về Kho tại trụ sở cơ quan mới đảm bảo thận trọng tuyệt đối an toàn.

- Đối với tài liệu, hồ sơ, sổ sách, máy vi tính, máy in của cán bộ: nhận bàn giao theo phòng, từng phòng nhận số lượng thùng, bao (đã niêm phong) và bàn giao lại tại phòng làm việc mới của cán bộ theo số lượng thùng, bao đã nhận. Riêng máy tính, máy in của cán bộ chi đoàn có trách nhiệm tháo, lắp đặt, đóng thùng.

* Lưu ý: Đề nghị công chức đóng gói hồ sơ, tài liệu,… xong trước ngày dự kiến chuyển của đơn vị để việc vận chuyển được tiến hành đúng kế hoạch (lịch chuyển cụ thể các phòng Văn phòng sẽ thông báo).

III. Tổ chức thực hiện:

- Căn cứ kế hoạch đề nghị thủ trưởng các đơn vị, cán bộ, công chức thuộc Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc.

- Văn phòng chủ trì việc chuyển trụ sở, các đơn vị có trách nhiệm phối hợp thực hiện việc chuyển trụ sở khoa học kịp thời gian, đảm bảo không gián đoạn việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Nơi nhận;

- Tòa, Phòng TAND tỉnh (để triển khai t/h);

- Đ/c Chánh án (để báo cáo);

- Các đ/c Phó Chánh án (để phối hợp chỉ đạo);

- TAND các huyện, TP (để biết);

- Lưu VP.

KT.CHÁNH ÁN

PHÓ CHÁNH ÁN

Nguyễn Văn Nhiên

File toàn văn Kế hoặch chuyển trụ sở TAND Tỉnh Bắc Giang

Danhh sách tệp tin đính kèm

STT Tệp tin đính kèm Tải về
Lượt xem: 194
cdscv