Skip to main content

Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019

(01/08/2019 09:00)

  Ngày 24/7/2019, tại trụ sở TAND tỉnh Bắc Giang, khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019.

  Đến dự Hội nghị có đại diện thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của tỉnh; các cơ quan thành viên Khối thi đua có đại diện lãnh đạo cơ quan và cán bộ thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

Thực hiện Hướng dẫn số 07/HD-HĐTĐKT ngày 14/3/2019 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bắc Giang và Kế hoạch số 127/KH-KTĐ ngày 05/4/2019 của Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh về Phát động phong trào thi đua (PTTĐ) năm 2019; trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị thành viên trong Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang - đơn vị Phó Trưởng Khối thi đua tổng hợp báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

  Hội nghị đã nghe đồng chí Thân Quốc Hùng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng khối thi đua các cơ quan Nội chính 6 tháng đầu năm 2019. Theo báo cáo sơ kết, trong 6 tháng đầu năm 2019, PTTĐ ở các đơn vị trong khối Nội chính của tỉnh luôn được Cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan trong Khối thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều biện pháp và hình thức phong phú, phù hợp, nên đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Trên cơ sở nội dung thi đua, 7/7 đơn vị trong khối đã xây dựng kế hoạch thực hiện PTTĐ, xác định các nội dung, chỉ tiêu, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của từng ngành, tạo những kết quả thiết thực. Bộ CHQS tỉnh chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”; Sở Tư pháp chủ đề: Ngành Tư pháp thi đua siết chặt kỷ cương, tăng cường đoàn kết, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019”; Công an tỉnh chủ đề: “Kỷ cương nghiêm, Pháp luật chắc, Nghiệp vụ sắc, Đắc nhân tâm”; Thanh tra tỉnh chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; Tòa án nhân dân tỉnh chủ đề: “Cán bộ, công chức, người lao động Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Giang trách nhiệm, chủ động, khoa học sáng tạo, đoàn kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao ; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh với phương châm “Đoàn kết, đổi mới - trách nhiệm, kỷ cương - thực chất, hiệu quả”; Cục Thi hành án dân sự chủ đề “Các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh thi đua siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đoàn kết, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao năm 2019”. Khẩu hiệu chung của khối ‘‘Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả’’.

Các đơn vị trong Khối đã tham gia Giao ước thi đua của Khối đầy đủ, nghiêm túc; có 7/7 đơn vị trong Khối đăng ký danh hiệu thi đua “Cờ thi đua của UBND tỉnh” (Bộ CHQS tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp).   

06 tháng đầu năm 2019, các cơ quan, đơn vị trong khối Nội chính tỉnh đã chủ động, sáng tạo, phát động các PTTĐ bám sát chủ đề trong năm của tỉnh và nhiệm vụ chính trị của từng ngành. PTTĐ của Khối đã góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Các PTTĐ được thực hiện sâu rộng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực và được cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ LLVT, người lao động tích cực hưởng ứng tham gia. Công tác biểu dương, nhân rộng những cá nhân, tập thể, điển hình tiên tiến có những chuyển biến rõ nét và trở thành động lực để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các đơn vị.

Bên cạnh việc phát động các PTTĐ, các đơn vị trong khối còn thực tốt các công tác thi đua khác như: Thi đua thực hành tiết kiệm chống lãnh phí, đẩy lùi tệ nạn tham nhũng; thi đua đẩy mạnh cải cách hình chính tư pháp; đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến....

Tuy nhiên, bên cạnh ưu điểm đã đạt được, việc thực hiện phong trào thi đua ở một số đơn vị vẫn còn một số những tồn tại, hạn chế. Cụ thể chất lượng, hiệu quả có nơi, có lúc còn chưa cao, một số ít cán bộ công chức chưa nhận thức đúng vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng do vậy phần nào ảnh hưởng đến thành tích chung của tập thể, đơn vị. Công tác tổ chức các phong trào thi đua của một số đơn vị chưa có nhiều đổi mới, sáng tạo, chưa biết khơi dậy, tạo điều kiện cho cán bộ hăng hái thi đua.

Báo cáo đã chỉ ra những bài học kinh nghiệm, qua đó lãnh đạo các đơn vị cần xác định rõ công tác thi đua khen thưởng là một nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị và là những người gương mẫu trong các phong trào, làm động lực thúc đẩy các cá nhân, tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức trong các đơn vị tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động xã hội. Chú trọng việc đào tạo cán bộ trẻ quan tâm cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công chức trong đơn vị, làm cho cán bộ, công chức gắn bó với ngành, phấn khởi hăng hái thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Văn Quang – Phó Chánh Thanh tra tỉnh (đại diện đơn vị là Trưởng khối) nhấn mạnh: Để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế thiếu sót; cơ quan, đơn vị thành viên trong Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh cần thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng 6 tháng cuối năm 2019 và trong thời gian tiếp theo, đảm bảo góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị cũng đã thông qua bảng điểm xếp loại thi đua và quy chế hoạt động của các cơ quan trong khối cơ quan Nội chính của tỉnh.

Chí Dũng


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 54
cdscv