Skip to main content

TAND tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2020 và công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TAND tỉnh

(16/01/2020 14:38)

Ngày 13/1/2020, Tòa án nhân dân(TAND) tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị triển khai công tác 2020 và công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TAND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Trí Tuệ - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TAND tối cao dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Từ Minh Hải - Tỉnh ủy Viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang; đồng chí Thân Văn Quang - Tỉnh ủy viên, Bí Thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TAND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban nội chính Tỉnh ủy, các đơn vị thuộc khối Nội chính trong tỉnh; cùng cán bộ, công chức và đại diện các đoàn Hội thẩm của Tòa án hai cấp của tỉnh.

image

Đồng chí Nguyễn Trí Tuệ - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TAND tối cao dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2019, TAND hai cấp của tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác trong tình hình thụ lý các loại tội phạm và các tranh chấp dân sự vẫn gia tăng, các khiếu kiện hành chính tuy giảm về số vụ những vẫn xảy ra nhiều; trong điều kiện số lượng cán bộ công chức không được tăng mà còn phải thực hiện nghiêm túc các chủ trương, Nghị quyết của Đảng về tinh giảm biên chế. Để thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, ngay từ đầu năm Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TAND tỉnh đã ban hành Nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Tòa án hai cấp. Chỉ đạo tập trung thực hiện các giải pháp đó là: (1) đổi mới tổ chức phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp; (2) nâng cao chất lượng bản án, quyết định của Tòa án; (3) tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên, đột xuất; tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ án tạm đình chỉ không có căn cứ đưa ra giải quyết; các vụ án dân sự, kinh doanh thương mại kéo dài; các bản án tuyên không rõ, khó thi hành; (4) nâng cao chất lượng đội ngũ Thẩm phán TAND hai cấp; điều động, biệt phái công chức kịp thời đảm bảo yêu cầu của từng đơn vị; tổ chức hiệu quả phiên tòa rút kinh nghiệm để các Thẩm phán nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích lũy kiến thức, kinh nghiệp xét xử.

image

Đồng chí Lương Xuân Lộc, Phó Chánh án TAND tỉnh Bắc Giang trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 của TAND hai cấp tỉnh

Tại Hội nghị, đồng chí Lương Xuân Lộc, Phó Chánh án TAND tỉnh Bắc Giang trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 của TAND hai cấp tỉnh Bắc Giang. Báo cáo nêu rõ, trong năm 2019, toàn thể cán bộ, công chức TAND hai cấp của tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng; lãnh đạo Tòa án hai cấp đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm với chủ đề hành động là “cán bộ, công chức, người lao động TAND hai cấp tỉnh Bắc Giang trách nhiệm, chủ động, khoa khọc, sáng tạo, đoàn kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”. Trong đó đã đề ra các giải pháp cụ thể và tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, xác định công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu; tập trung thực hiện có hiệu quả 14 giải pháp nâng cao chất lượng công tác xét xử, giải quyết các loại án theo tinh thần cải cách tư pháp.Tiếp tục đổi mới thủ tục hành chính - tư pháp nhằm đảm bảo công khai minh bạch các hoạt động của Tòa án.Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Tòa án.

Năm 2019, TAND hai cấp tỉnh Bắc Giang đã thụ lý và giải quyết 7.722 vụ việc/ 8.405 vụ việc; đạt tỉ lệ giải quyết 92%,vượt chỉ tiêu của TAND tối cao đề ra (cụ thể: án hình sự vượt chỉ tiêu thi đua 7,2%; án dân sự, hôn nhân, kinh doanh thương mại và lao động vượt chỉ tiêu thi đua 5,7%; án hành chính vượt chỉ tiêu thi đua 6,3%); số vụ việc còn lại đều trong thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tổng số thụ lý các loại vụ, việc của Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Giang tăng 1.466 vụ, việc so với cùng kỳ năm 2018. Nhìn chung chất lượng công tác xét xử các loại án được nâng lên. Án hình sự xét xử đúng thời hạn luật định, không kết án oan người không có tội, không bỏ lọt tội phạm; hình phạt áp dụng nghiêm, đáp ứng yêu cầu trong công tác đấu tranh và phòng chống tội phạm. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Số lượng các vụ án tăng nhiều, nhưng với tinh thần quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, Lãnh đạo TAND tỉnh đã tiếp tục thực hiện biệt phái Thẩm phán Trung cấp và Thư ký để giải quyết các loại vụ, việc và kết quả đạt vượt mức chỉ tiêu quy định.

Thực hiện tốt công tác giải quyết các loại án Dân sự, Hôn nhân gia đình, Kinh tế, Lao động. Trong quá trình giải quyết luôn coi trọng công tác hoà giải giữa các đương sự (số vụ hòa giải, đối thoại thành 3.567 vụ việc/ 5.894 vụ việc, đạt tỷ lệ 60,5%). Thực hiện 100% các vụ, việc uỷ thác tư pháp. Các phiên tòa được thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính. Việc tranh tụng tại phiên tòa được đẩy mạnh theo tinh thần Nghị quyết số 49/NQ-TW; Tỷ lệ án bị huỷ, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán dưới mức quy định.

Tổ chức thực hiện tốt các phiên tòa rút kinh nghiệm theo Hướng dẫn số 136/HD-TANDTC ngày 30/3/2017 của TAND tối cao, đảm bảo mỗi thẩm phán thuộc chủ tọa ít nhất 01 phiên tòa rút kinh nghiệm, tổng số đã tổ chức 94 phiên tòa rút kinh nghiệm/ tổng số 91 Thẩm phán của TAND hai cấp (đơn vị có 14 Thẩm phán sơ cấp mới được bổ nhiệm cuối tháng 11 năm 2019 do đó số lượng Thẩm phán thực tế của TAND hai cấp tỉnh Bắc Giang trong cả năm 2019 là 77 Thẩm phán. Có những Thẩm phán tổ chức đã tổ chức được từ 2 đến 5 phiên tòa rút kinh nghiệm). Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan thực hiện có hiệu quả các Quy chế phối hợp và thực hiện nghiêm túc việc báo cáo cấp ủy.

Thực hiện nghiêm túc việc công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử TAND tối cao, Tòa án hai cấp đã đăng đươc 4209 bản án, quyết định; qua đó nâng cao năng lực, trách nhiệm của các Thẩm phán, tăng tính thống nhất trong việc áp dụng pháp luật cũng như tạo điều kiện để nhân dân tham gia giám sát hoạt động xét xử của Tòa án.

Ngoài ra, Tòa án hai cấp thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, công tác thi hành án hình sự, công tác khiếu nại tố cáo….

Với những thành tích đã đạt được trong năm công tác 2019, nhiều tập thể, cá nhân TAND hai cấp tỉnh Bắc Giang đã được nhận các hình thức khen thưởng cao. Về danh hiệu thi đua có: 17/18 tập thể được Chánh án TAND tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến; 10/18 đơn vị được Chánh án TAND tối cao tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 01 đơn vị (TAND thành phố Bắc Giang) được công nhận danh hiệu “Cờ thi đua TAND”; 200 cán bộ công chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 33 cán bộ công chức đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở; 07 cán bộ được Chánh án TAND tối cao tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua Toà án nhân dân”. Về hình thức khen thưởng có: 3 tập thể, 16 cán bộ công chức và 12 HTND được Chánh án TAND tối cao tặng “Bằng khen của Chánh án TANDTC”; 54 cán bộ công chức và 25 HTND được Chánh án Toà án nhân dân tỉnh tặng Giấy khen; 05 cán bộ công chức và 04 Hội thẩm nhân dân được Chánh án Toà án nhân dân tối cao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Toà án”.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chánh án TAND tối cao Nguyễn Trí Tuệ ghi nhận, biểu dương những kết quả mà TAND hai cấp tỉnh Bắc Giang đã đạt được trong năm qua. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra một số mặt còn hạn chế của TAND hai cấp tỉnh như: vẫn còn án bị sửa, hủy do lỗi chủ quan của Thẩm phán; tỷ lệ hòa giải và đối thoại thành chưa đạt theo yêu cầu TAND tối cao; có đơn vị vi phạm thời hạn xử lý đơn khởi kiện, để án kéo dài, vi phạm trong quá trình thu thập, đánh giá chứng cứ; vi phạm về căn cứ, điều kiện tạm đình chỉ vụ án...Đồng chí đề nghị tập thể lãnh đạo, Thẩm phán, công chức và người lao động Tòa án hai cấp tỉnh Bắc Giang tiếp tục cố gắng, nỗ lực phấn đấu, khắc phục những tồn tại, khó khăn, phát huy những thành tích đạt được, đề ra kế hoạch giải pháp cụ thể, thiết thực để triển khai thành công nhiệm vụ công tác năm 2020 và những năm tiếp theo.

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo TAND tối cao, đồng chí Phó Chánh án Nguyễn Trí Tuệ đã trao Quyết định của Chánh án TAND tối cao cho đồng chí Hoàng Thị Thu Hiền (nguyên Chánh Tòa gia đình và người chưa thành niên) giữ chức vụ Phó Chánh án TAND tỉnh Bắc Giang. Đồng thời trao các quyết định bổ nhiệm Thẩm phán Trung cấp, Thẩm phán sơ cấp của TAND hai cấp của tỉnh.

image

Thay mặt lãnh đạo TAND tối cao, đồng chí Phó Chánh án Nguyễn Trí Tuệ đã trao Quyết định của Chánh án TAND tối cao cho đồng chí Hoàng Thị Thu Hiền giữ chức vụ Phó Chánh án TAND tỉnh Bắc Giang

image

Đồng chí Thân Văn Quang - Tỉnh ủy viên, Bí Thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TAND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt tập thể lãnh đạo, Thẩm phán, công chức và người lao động TAND hai cấp của tỉnh, đồng chí Thân Văn Quang - Chánh án TAND tỉnh tiếp thu sâu sắc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chánh án TAND tối cao; đồng thời, bày tỏ quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo hai cấp TAND tỉnh Bắc Giang đoàn kết để triển khai thành công nhiệm vụ công tác năm 2020 và sẽ cụ thể hóa những ý kiến chỉ đạo thành những chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể và triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả trong TAND hai cấp tỉnh Bắc Giang./

Chí Dũng


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 208
cdscv