Skip to main content

Ngày 10/3/2020, TAND tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến, khen thưởng phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020

(12/03/2020 10:23)

Đến dự Hội nghị, có các đồng chí lãnh đạo Tòa án tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các Toà phòng; các đồng chí lãnh đạo TAND cấp huyện thuộc Toà án tỉnh Bắc Giang. Đồng chí Thân Văn Quang – Bí thư Ban cán sự đảng - Chánh án TAND tỉnh – Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng cơ sở dự và chủ trì Hội nghị.

image

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Hướng dẫn số 290/TANDTC-TĐKT ngày 29/10/2019 của Hội đồng thi đua, khen thưởng Tòa án nhân dân tối cao về Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến, khen thưởng phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 tiến tới Đại hội thi đua Tòa án nhân dân lầ thứ IV và Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ X; Kế hoạch số 99/KH-TĐKT ngày 15/5/2017 của Hội đồng thi đua khen thưởng Tòa án nhân dân về việc, bồi dưỡng xây dựng điển hình tiên tiến trong hệ thống Tòa án nhân dân; căn cứ Kế hoạch số 110/KH-TĐKT ngày 3/2/2020 của Hội đồng thi đua khen thưởng Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang. Hằng năm, Hội đồng Thi đua khen thưởng Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Giang và các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và gương điển hình tiên tiến; tại các kỳ giao ban quý tại mỗi đơn vị đều báo cáo cách làm, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác của mình để các cá nhân, đơn vị khác học tập. Qua đó, đã phát hiện được nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến với nhiều cách làm mới, nhiều sáng kiến, giải pháp công tác có chất lượng được áp dụng, thực hiện đạt kết quả cao.

ởng ứng các đợt phong trào thi đua do Tòa án nhân dân tối cao, Cụm thi đua số II (Tòa án các tỉnh miền núi phía Bắc); Uỷ ban nhân dân tỉnh, Khối thi đua Nội chính. Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang đã tổ chức triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng kịp thời, có hiệu quả. Việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn luôn gắn với các phong trào thi đua tạo khí thế sôi nổi, góp phần cổ vũ, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân trong các phong trào thi đua yêu nước.

Tại Hội nghị đồng chí Đặng Thị Hà – Trưởng phòng TCCB, TT-TĐKT trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.

Kết quả từ 2015 đến nay, nhiều tập thể và cá nhân được ghi nhận là điển hình tiên tiến (có 51 tập thể và 96 cá nhân). Đặc biệt có 02 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2015-2020 .

image

Tại phiên họp ngày 09/3/2020 Hội đồng thi đua khen thưởng cơ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang đã suy tôn được 02 tập thể và 03 cá nhân điển hình tiên tiến của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020-2025. Tập thể: Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án; Phòng Tổ chức cán bộ thanh tra và thi đua khen thưởng. Cá nhân: Đ/c Thân Văn Quang- Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang; Đ/c Nguyễn Ngọc Chung- Chánh án Tòa án nhân dân huyện Hiệp Hòa; Đ/c Trịnh Ân- Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Bắc Giang.

Trong đó 01 tập thể và 01 cá nhân tiêu biểu nhất giai đoạn 2015-2020 được Hội đồng thi đua khen thưởng lựa chọn, bình xét và suy tôn đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng Tòa án nhân dân công nhận là điển hinh tiên tiến giai đoạn 2015-2020: Tập thể Phòng kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án; cá nhân: Đ/c Thân Văn Quang- Chánh án TAND tỉnh Bắc Giang.

Chí Dũng


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 141
cdscv