Loading...
Skip to main content

Lãnh đạo tòa án huyện

Chánh án TAND thành phố Bắc Giang

Image
Trịnh Ân
Năm sinh: 1963
Quê quán:Chánh án TAND huyện Lục Nam

Image
Hoàng Văn Thái
Năm sinh: 1966
Quê quán:Chánh án TAND huyện Việt Yên

Image
Ngô Quang Dũng
Năm sinh: 1971
Quê quán:Chánh án TAND huyện Sơn Động

Image
Nguyễn Xuân Thạo
Năm sinh: 1971
Quê quán:Chánh án TAND huyện Yên Thế

Image
Bạch Đăng Thi
Năm sinh: 1972
Quê quán:Chánh án TAND huyện Lạng Giang

Image
Thân Hồng Giang
Năm sinh: 1973
Quê quán:Chánh án TAND huyện Yên Dũng

Image
Nguyễn Thị Kim Dung
Năm sinh: 1982
Quê quán:Chánh án TAND huyện Tân Yên

Image
Nguyễn Văn Toản
Năm sinh: 1979
Quê quán:Chánh án TAND huyện Lục Ngạn

Image
Ong Thân Thắng
Năm sinh: 1975
Quê quán:Chánh án TAND huyện Hiệp Hòa

Image
Nguyễn Ngọc Chung
Năm sinh: 1973
Quê quán:cdscv