Skip to main content

Lãnh đạo tòa án huyện

Chánh án TAND thành phố Bắc Giang

Image
Trịnh Ân
Năm sinh: 1972
Quê quán: Phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc GiangChánh án TAND huyện Sơn Động

Image
Hoàng Văn Thái
Năm sinh: 1966
Quê quán: Xã Phượng Sơn, Lục Ngạn, Bắc GiangChánh án TAND huyện Việt Yên

Image
Ngô Quang Dũng
Năm sinh: 1963
Quê quán: Phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, Bắc GiangChánh án TAND huyện Lục Nam

Image
Đặng Văn Bảo
Năm sinh: 1968
Quê quán: Phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc GiangChánh án TAND huyện Yên Thế

Image
Bạch Đăng Thi
Năm sinh: 1973
Quê quán: Phường Lê Lợi, TP Bắc Giang, Bắc GiangChánh án TAND huyện Lạng Giang

Image
Thân Hồng Giang
Năm sinh: 1963
Quê quán: TT Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc GiangChánh án TAND huyện Yên Dũng

Image
Nguyễn Văn Toản
Năm sinh: 1973
Quê quán: Phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc GiangChánh án TAND huyện Tân Yên

Image
Nguyễn Hà Giang
Năm sinh: 1979
Quê quán: Xã Hợp Đức, Tân Yên, Bắc GiangChánh án TAND huyện Lục Ngạn

Image
Nguyễn Như Hiển
Năm sinh: 1972
Quê quán: Xã Nghĩa Hồ, Lục Ngạn, Bắc GiangChánh án TAND huyện Hiệp Hòa

Image
Nguyễn Ngọc Chung
Năm sinh: 1962
Quê quán: TT Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giangcdscv