Loading...
Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 10 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 Nguyễn Thị Thắm - Giết người TAND Tỉnh Bắc Giang 31/10/2018 00:00
2 Nguyễn Văn Điệp TAND Tỉnh Bắc Giang 30/10/2018 00:00
3 Nguyễn Đức Minh - Cướp tài sản TAND Tỉnh Bắc Giang 29/10/2018 00:00
4 Nguyễn Thế Thắng - Giết người TAND Tỉnh Bắc Giang 26/10/2018 00:00
5 Nguyễn Thị Thời - Giết người TAND Tỉnh Bắc Giang 25/10/2018 00:00
6 Lê Văn Hưng - Giết người TAND Tỉnh Bắc Giang 24/10/2018 00:00
7 Ngọ Quang Thành - Mua bán trái phép chất ma túy TAND Tỉnh Bắc Giang 23/10/2018 00:00
cdscv