Skip to main content

Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức thành công Đại hội lần thứ 32 nhiệm kỳ 2020-2025

Trong không khí tưng bừng toàn Đảng, toàn dân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác Hồ và các ngày lễ lớn của đất nước. Trong ngày 20-5-2020, Đảng bộ TAND tỉnh long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đại diện lãnh đạo Đảng bộ các cơ quan tỉnh: đồng chí Nguyễn Văn Thuận – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan tỉnh, đồng chí Vương Đức Đông - Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra và đồng chí Đỗ Thị Thu Hà – Phó Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy các cơ quan tỉnh. Đảng bộ TAND tỉnh có 43 đại biểu là đảng viên sinh hoạt tại 5 chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

image

Năm 2015, Đại hội Đảng bộ Toà án nhân dân tỉnh Bắc Giang lần thứ 31 nhiệm kỳ 2015-2020 có 43 đảng viên sinh hoạt tại 4 chi bộ trực thuộc. Ban chấp hành Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh (BCH Đảng bộ) có Bí thư, phó Bí thư và 3 uỷ viên. Đến nay, tại thời điểm diễn ra Đại hội lần thứ 32 nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ có có 43 đảng viên chính thức, không có đảng viên dự bị. Các Đảng viên công tác tại 7 đơn vị Toà, Phòng thuộc Toà án nhân dân tỉnh Bắc Giang và sinh hoạt Đảng tại 5 chi bộ trực thuộc. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; xây dựng Toà án nhân dân tỉnh Bắc Giang trong sạch, vững mạnh, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Trên cơ sở thực hiện kế hoạch công tác toàn khóa, hàng năm Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt các nghị quyết: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII); các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, của Toà án nhân dân tối cao, Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh về công tác tư pháp và cải cách tư pháp gắn với tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác của Toà án nhân dân và việc tăng cường công tác quản lý cán bộ và công tác giải quyết, xét xử các loại án. Đảng bộ đã xây dựng quy chế hoạt động đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ; duy trì và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc; lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ, Quy chế phối hợp giữa Chính quyền và các tổ chức đoàn thể; đảm bảo nề nếp việc sinh hoạt và tổ chức các hội nghị đảng bộ, chi bộ theo đúng quy định... Lãnh đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 04/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức...trên địa bàn tỉnh” và Nghị quyết số 136-NQ/TU ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh cải cách hành chính trong hệ thống chính trị tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020.

Trong lãnh đạo công tác chuyên môn, Đảng bộ luôn bám sát vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan để tập trung chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là công tác xét xử, giải quyết các loại án. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; động viên, nhắc nhở cán bộ, công chức phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, độc lập, công tâm, thận trọng, tỷ mỉ trong quá trình giải quyết từng loại án. Kết quả trong nhiệm kỳ 2015-2020, Toà án nhân dân tỉnh Bắc Giang đã giải quyết 4.193 vụ, việc/4.439 vụ, việc đã thụ lý, đạt tỷ lệ chung 94,46% (số thụ lý tăng so với nhiệm kỳ 2010-2015 là 1.080 vụ, việc). Các chỉ tiêu công tác giải quyết các loại án đều vượt chỉ tiêu thi đua đề ra (án hình sự giải quyết đạt tỷ lệ 96,54%, vượt chỉ tiêu thi đua 6,54%, vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra 1,54%; án dân sự giải quyết đạt tỷ lệ 95,92%, vượt chỉ tiêu thi đua 10,92%, vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra 5,92%; án hôn nhân gia đình giải quyết đạt tỷ lệ 91,26%, vượt chỉ tiêu thi đua 6,26%, vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra 6,26%; án kinh doanh thương mại, lao động giải quyết đạt tỷ lệ 86,3%, vượt chỉ tiêu thi đua 1,3%, vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra 1,3%; án Hành chính giải quyết đạt tỷ lệ 90,93%, vượt chỉ tiêu thi đua 10,93%, vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra 10,93%). Hàng năm, chất lượng giải quyết các loại án, bản án được nâng lên. Việc tranh tụng tại phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp luôn được quan tâm, trú trọng. Đảm bảo việc xét xử khách quan, toàn diện, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tập thể và nhân dân. Không có bản án xét xử oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Công tác tổ chức cán bộ có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; phân công, phân nhiệm và điều động, biệt phái công chức kịp thời không để xảy ra sự thiếu hụt cán bộ cục bộ tại đơn vị; đảm bảo cho hoạt động xét xử của Tòa án được nâng rõ rệt về chất lượng cũng như tỷ lệ giải quyết các loại án trong tình hình số lượng các vụ việc tăng nhiều hàng năm, số lượng cán bộ công chức không được tăng mà còn phải thực hiện nghiêm túc các chủ trương, Nghị quyết của Đảng về tinh giản biên chế.

Bên cạnh đó, chỉ đạo thực hiện nghiêm việc công bố bản án theo quy định và tổ chức thực hiện tốt các phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp và Hướng dẫn số 136/HD-TANDTC ngày 30/3/2017 của TAND tối cao. Qua đó, từng bước đảm bảo công khai, minh bạch các hoạt động của Tòa án, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, cơ quan, tổ chức giám sát hoạt động xét xử của Tòa án và nâng cao chất lượng bản án theo tinh thần cải cách tư pháp. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác văn phòng, cải cách hành chính - tư pháp, công tác kiểm tra nghiệp vụ, thi hành án hình sự, giải quyết khiếu nại tố cáo; tổ chức nhiều đợt tập huấn nghiệp vụ để nâng cao chuyên môn cho đội ngũ Thẩm phán, Thư ký, Hội thẩm nhân dân, Kế toán viên.

Kết quả công tác khen thưởng hàng năm: năm 2015 tập thể Tòa án nhân dân được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tặng Bằng khen, năm 2016 được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua hạng ba; năm 2017 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; năm 2018 được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tặng “Cờ thi đua Tòa án nhân dân”. Về cá nhân, hàng năm có 95 % cán bộ, công chức trở lên đạt “lao động tiên tiến”, 15 % cán bộ công chức được công nhận là “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, 4 - 6 cá nhân được công nhận là “Chiến sĩ thi đua Tòa án nhân dân’’ và một số cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và của Chánh án TAND Tối cao.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ luôn quan tâm chỉ đạo quán triệt thực hiện nghiêm túc các Quy định, Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị; các kết luận của BCH Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng....Triển khai, quán triệt việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các văn bản, hướng dẫn của cấp trên. Hàng năm, Đảng bộ đều xây dựng kế hoạch học tập và sinh hoạt chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tổ chức học tập chuyên đề. Triển khai và nghiêm túc thực hiện Quy chế làm việc và Chương trình hoạt động toàn khoá của Đảng bộ, Ủy ban kiểm tra Đảng bộ TAND tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Triển khai thực hiện tốt về công tác phát triển Đảng viên (trong nhiệm kỳ đã kết nạp 15 đảng viên), công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên luôn được Đảng bộ quan tâm, quán triệt thực hiện nghiêm túc; 100% cán bộ, đảng viên đều có tư tưởng kiên định, vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và đường lối đổi mới của đất nước; không có biểu hiện về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; cán bộ, đảng viên thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nói và làm theo quan điểm đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước; không có biểu hiện đưa thông tin sai lệch xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước hoặc lợi dụng chính sách tôn giáo để gây chia rẽ nội bộ.

Trong công tác kiểm tra, giám sát, Đảng bộ đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị. Kết quả, trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kiểm tra, giám sát đạt 100% theo kế hoạch đề ra (kiểm tra, giám sát được 12 lượt chi bộ và 08 lượt bí thư các chi bộ; UBKT kiểm tra được 05 cuộc; các chi bộ kiểm tra, giám sát được 54 lượt đảng viên). Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, các vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ không có đảng viên, tổ chức đảng bị xử lý kỷ luật; không có đảng viên có dấu hiệu vi phạm; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Tại Đại hội, Đảng bộ đã báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa 31 nhiệm kỳ 2015-2020, theo đó Ban chấp hành Đảng bộ đã lãnh đạo đảng bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; giải quyết, xét xử tốt các loại án theo thẩm quyền; công tác thi hành án hình sự; giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác tổ chức cán bộ... xây dựng Đảng bộ Toà án nhân dân tỉnh Bắc Giang trong sạch, vững mạnh, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ TAND tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh; sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể Ban chấp hành Đảng bộ và sự cố gắng nỗ lực của các Chi bộ trực thuộc, Kết quả đánh giá tổ chức đảng, xếp loại đảng viên: Hàng năm Đảng bộ đều được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, năm 2017 đạt “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu, năm 2018, 2019 đạt đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng ủy Các cơ quan tỉnh khen chuyên đề, năm 2015-2017 có 01 chi bộ được Đảng ủy các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen là chi bộ tiêu biểu “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Về cá nhân, hàng năm có 95 % đảng viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 15 -20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có 02 đảng viên được Đảng ủy Các cơ quan tỉnh tặng giấy khen.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thuận – Phó Bí thư Thường trực Đảng bộ Các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội. Đồng chí hoàn toàn nhất trí và biểu dương những kết quả đã đạt được nêu trong báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới cần phát huy kết quả đã đạt, khắc phục hạn chế, tồn tại mà nhiệm kỳ trước đã thẳng thắn chỉ ra để xây dựng kế hoạch giải pháp cụ thể, thiết thực lãnh đạo Đảng bộ Toà án nhân dân tỉnh Bắc Giang hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt trong sạch, vững mạnh; góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Thân Văn Quang, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh; tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó bí thư thường trực, Đảng ủy sẽ đề ra các giải pháp trong công tác lãnh đạo để lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tại Hội nghị đồng chí đã phân tích làm rõ thêm những kết quả mà Đảng bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra một số mặt còn hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới... Đồng chí mong rằng, tập thể lãnh đạo, Thẩm phán, công chức và người lao động trong Đảng bộ tiếp tục cố gắng, nỗ lực phấn đấu, khắc phục những tồn tại, khó khăn, phát huy những thành tích đạt được, triển khai thành công nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ tiếp theo.

D:\Viet bao\Cac bai da gui 3\Bai 700\IMG_8553.JPG

D:\Viet bao\Cac bai da gui 3\Bai 700\IMG_8560.JPG

D:\Viet bao\Cac bai da gui 3\Bai 700\IMG_8597-2.jpg

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Theo kết quả bầu cử, Đại hội đã bầu đồng chí Lương Xuân Lộc – Phó Chánh án TAND tỉnh giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chánh án TAND tỉnh giữ chức vụ Phó Bí thư và 3 đồng chí Ủy viên Ban chấp hành. Ban chấp hành Đảng bộ mới là các đồng chí có đủ năng lực và phẩm chất gánh vác trọng trách mà Đảng bộ giao phó. Đại hội tin tưởng các đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ sẽ ra sức học tập nâng cao trình độ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, gương mẫu trong giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức, lối sống.

Sau một buổi chiều làm việc tích cực, nghiêm túc, khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang lần thứ 32 nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển và tập trung trí tuệ, các đảng viên đã thảo luận với trách nhiệm cao, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết và đã thông qua báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2015-2020; Đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ từ năm 2020 – 2025; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào các dự thảo văn kiện của Đại hội cấp trên và Văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng và Nghị quyết của Đại hội.

Chí Dũng


cdscv