Skip to main content

Tin hoạt động TAND Tối cao

Lễ ký Thông tư liên tịch giữa Tòa án nhân dân tối cao với Bộ Ngoại giao (05/12/2019)

Ngày 05/12/2019, Tòa án nhân dân tối cao phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ ký Thông tư liên tịch “Quy định về trình tự, thủ tục phối hợp giữa Tòa án nhân dân và Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài để thực hiện một số hoạt động tố tụng dân sự và tố tụng hành chính ở nước ngoài”.

cdscv