Loading...
Skip to main content
Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bắc Giang

Địa chỉ:Số 663, đường Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại:0204.3852.668
Bản đồ tìm kiếm

Danh sách các chi nhánh TGPL

cdscv