http://10.1.82.14<![CDATA[TAND tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Thẩm phán Cao cấp, Sơ cấp]]>
]]>
http://bacgiang.toaan.gov.vn/webcenter/portal/bacgiang/chitiettin?dDocName=TAND300048http://bacgiang.toaan.gov.vn/webcenter/portal/bacgiang/chitiettin?dDocName=TAND300048Mon, 29 May 2023 09:54:00 +0700
<![CDATA[Đoàn công tác Đại học luật Hà Nội tham dự phiên tòa thực tế và tọa đàm kinh nghiệm nghề luật tại TAND tỉnh Bắc Giang]]>
]]>
http://bacgiang.toaan.gov.vn/webcenter/portal/bacgiang/chitiettin?dDocName=TAND299556http://bacgiang.toaan.gov.vn/webcenter/portal/bacgiang/chitiettin?dDocName=TAND299556Fri, 19 May 2023 14:01:00 +0700
<![CDATA[Ngày 12/4/2023, TAND tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị Đại hội Công đoàn Tòa án nhân dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028]]>
]]>
http://bacgiang.toaan.gov.vn/webcenter/portal/bacgiang/chitiettin?dDocName=TAND295737http://bacgiang.toaan.gov.vn/webcenter/portal/bacgiang/chitiettin?dDocName=TAND295737Thu, 13 Apr 2023 11:54:00 +0700
<![CDATA[TAND tỉnh tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3]]>
]]>
http://bacgiang.toaan.gov.vn/webcenter/portal/bacgiang/chitiettin?dDocName=TAND292569http://bacgiang.toaan.gov.vn/webcenter/portal/bacgiang/chitiettin?dDocName=TAND292569Thu, 09 Mar 2023 14:17:00 +0700
<![CDATA[Đảng bộ TAND tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022]]>
]]>
http://bacgiang.toaan.gov.vn/webcenter/portal/bacgiang/chitiettin?dDocName=TAND287761http://bacgiang.toaan.gov.vn/webcenter/portal/bacgiang/chitiettin?dDocName=TAND287761Mon, 16 Jan 2023 10:41:00 +0700
<![CDATA[TAND tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023]]>
]]>
http://bacgiang.toaan.gov.vn/webcenter/portal/bacgiang/chitiettin?dDocName=TAND285491http://bacgiang.toaan.gov.vn/webcenter/portal/bacgiang/chitiettin?dDocName=TAND285491Tue, 27 Dec 2022 10:12:00 +0700
<![CDATA[TAND tỉnh Bắc Giang tổ chức tập huấn nghiệp vụ trực tuyến cho Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký, Hội thẩm nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Giang.]]>
]]>
http://bacgiang.toaan.gov.vn/webcenter/portal/bacgiang/chitiettin?dDocName=TAND285264http://bacgiang.toaan.gov.vn/webcenter/portal/bacgiang/chitiettin?dDocName=TAND285264Sat, 24 Dec 2022 15:20:00 +0700
<![CDATA[Đảng bộ TAND tỉnh kết nối trực tuyến Hội nghị Tòa quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6]]>
Đảng bộ TAND tỉnh kết nối trực tuyến Hội nghị Tòa quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6]]>
http://bacgiang.toaan.gov.vn/webcenter/portal/bacgiang/chitiettin?dDocName=TAND283359http://bacgiang.toaan.gov.vn/webcenter/portal/bacgiang/chitiettin?dDocName=TAND283359Wed, 07 Dec 2022 14:47:00 +0700
<![CDATA[TAND tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh Tòa, Trưởng phòng thuộc TAND tỉnh]]>
]]>
http://bacgiang.toaan.gov.vn/webcenter/portal/bacgiang/chitiettin?dDocName=TAND281357http://bacgiang.toaan.gov.vn/webcenter/portal/bacgiang/chitiettin?dDocName=TAND281357Wed, 02 Nov 2022 16:23:00 +0700
<![CDATA[Phụ nữ Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Giang sôi nổi chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10]]>
]]>
http://bacgiang.toaan.gov.vn/webcenter/portal/bacgiang/chitiettin?dDocName=TAND280716http://bacgiang.toaan.gov.vn/webcenter/portal/bacgiang/chitiettin?dDocName=TAND280716Wed, 19 Oct 2022 14:20:00 +0700