Loading...
Skip to main content

Chi Bộ Tòa Dân sự tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

(11/05/2022 14:29)

Chi Bộ Tòa Dân sự tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Chiều ngày 10/5/2022, Chi Bộ Tòa Dân sự tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Tới dự Đại hội Chi bộ,đại diện Đảng ủy các cơ quan tỉnh có đồng chí Vương Đức Đông - Ủy viên Ban Thường vụ - Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy các cơ quan tỉnh; đồng chí Lương Xuân Lộc – Tỉnh ủy viên – Bí thư Ban cán sự đảng – Bí Thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Thu Hiền – ủy viên Ban cán sự đảng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; các đồng chí đảng ủy viên, cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ TAND tỉnh.

image

Chi bộ Tòa Dân sự là chi bộ sinh hoạt ghép giữa Tòa Dân sự và Tòa Hành chính, trực thuộc Đảng bộ Tòa án nhân dân. Chi bộ Tòa Dân sự gồm 14 đồng chí Đảng viên chính thức. Ban chi ủy Chi bộ gồm 03 đồng chí. Chi bộ có nhiệm vụ lãnh đạo Tòa Dân sự và Tòa Hành chính giải quyết các vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và các vụ án hành chính thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân tỉnh.

Theo báo cáo Tổng kết công tác của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025, đã nêu: trong nhiệm kỳ qua, nhiệm vụ đặt ra cho chi bộ rất nặng nề, cùng với việc chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu công tác chuyên môn còn phải chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp, thực hiện Tòa án điện tử trong bối cảnh số lượng án tăng nhanh nhưng biên chế không tăng. Theo số liệu báo cáo, tổng số vụ án Tòa Dân sự và Tòa Hành chính đã giải quyết trong nhiệm kỳ vừa qua là 784 vụ. Các vụ án được đưa ra giải quyết, xét xử kịp thời, không có vụ án để kéo dài dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp. Các phiên tòa được thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, hành chính. Tăng cường công tác hòa giải đối thoại tại Tòa án. Tỷ lệ án bị hủy sửa không vượt quá tỷ lệ án do Tòa án nhân dân quy định. Công tác công bố bản án trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án theo quy định tại Nghị quyết 03/NQ-HĐTP TAND tối cao. Kết hợp tốt với Viện kiểm sát cùng cấp để tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến nhằm tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ và trao đổi rút kinh nghiệm trong công tác xét xử, góp phần nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên toà theo tinh thần cải cách tư pháp… Qua đó, nhằm từng bước đảm bảo công khai, minh bạch các hoạt động của Tòa án, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, cơ quan, tổ chức giám sát hoạt động xét xử của Tòa án và nâng cao chất lượng bản án theo tinh thần cải cách tư pháp.Trong lãnh đạo công tác chuyên môn, Chi bộ luôn bám sát vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan để tập trung chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác xét xử. Thường xuyên động viên, nhắc nhở cán bộ đảng viên, công chức phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, độc lập, công tâm, thận trọng, tỷ mỉ trong quá trình giải quyết từng loại án. Do đó, Chi bộ đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Nghị quyết trong nhiệm kỳ đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đã đề ra.

image

Với kết quả đã đạt được như trên, trong 2 năm vừa qua, tập thể Tòa Dân sự và Tòa Hành chính đều đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tặng Bằng khen.

Có được kết quả như trên, do Chi bộ đã tham gia học tập, nghiên cứu và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch, Đề án của Tỉnh ủy, Đảng ủy các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025,Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao.... trọng tâm là Nghị quyết TW4 (Khóa XII) “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ Đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”trong nội bộ; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Quy định số 47/QĐ-TW ngày 01/11/2011 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về những điều đảng viên, công chức không được làm; Quy định số 101/QĐ-TW của Ban Bí thư trung ương về trách nhiệm nêu gương. Ngoài ra Chi bộ quán triệt sâu sắc Nghị Quyết số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 và Nghị Quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, với tinh thần kiên quyết bảo vệ pháp luật “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”. Với tinh thần đoàn kết, phấn đấu vươn lên, khắc phục khó khăn của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức; Chi bộ Tòa Dâ sự đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, góp phần từng bước xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh. Bảo vệ công lý, phụng vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc. Thực sự là chỗ dựa tin cậy của nhân dân trong việc bảo vệ quyền con người và đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa.

image

Tại Đại hội, Chi bộ đã báo cáo chính trị tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; trên cơ sở những kết quả đạt được, Chi bộ đặt ra phương hướng, mục tiêu chung của nhiệm kỳ 2022 - 2025 là phát huy sức mạnh đoàn kết, tăng cường phối hợp giữa các Ban chi ủy với lãnh đạo đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Thực hiện tốt quy tắc, quy định của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế dân chủ cơ sở; tiếp tục làm tốt công tác xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của Chi bộ và triển khai đến từng cán bộ, đảng viên để thực hiện tốt các Nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Đảng và của Ban cán sự đảng, Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh.

Tại Đại hội, các đại biểu được nghe các tham luận và tham gia thảo luận góp ý đối với Báo cáo Tổng kết công tác Đang của Chi bộ nhiệm kỳ vừa qua. Các đại biểu cơ bản tán thành nội dung dự thảo Báo cáo tổng kết công tác của Chi bộ về các kết quả đạt được, và nêu rõ hạn chế và những nguyên nhân tồn tại cần khắc phục.

image

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lương Xuân Lộc – Tỉnh ủy viên – Bí thư Ban cán sự đảng – Bí thư Đảng ủy - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh cho biết việc Chi bộ Tòa Dân sự được lựa chọn tổ chức Đại hội điểm là sự đánh giá cao của Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh; đồng thời, ghi nhận sự chủ động, tích cực của Chi ủy, Chi bộ Tòa Dân sự nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đồng chí biểu dương những kết quả của Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa. Đồng thời, chỉ ra một số mặt còn hạn chế của Chi bộ đó là: vẫn còn án bị sửa, hủy do lỗi chủ quan của Thẩm phán; tỷ lệ hòa giải và đối thoại thành chưa đạt theo yêu cầu TAND tối cao; có đơn vị còn để án kéo dài, vi phạm trong quá trình thu thập, đánh giá chứng cứ; vi phạm về căn cứ, điều kiện tạm đình chỉ vụ án... Đồng chí đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên trong Chi bộ tiếp tục cố gắng, nỗ lực phấn đấu, khắc phục những tồn tại, khó khăn, phát huy những thành tích đạt được, đề ra kế hoạch giải pháp cụ thể, thiết thực để triển khai thành công nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ tiếp theo. Đồng chí bày tỏ tin tưởng Chi bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Chi bộ Tòa Dân sự nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Tại Đại hội, trên tinh thần tập trung, dân chủ, các đảng viên đã bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy Chi bộ Tòa Dân sự nhiệm kỳ 2022-2025; bầu Bí thư, Phó Bí thư. Theo đó, Đại hội đã tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Hà Giang - Chánh Tòa Hành chính làm Bí thư Chi bộ Tòa Dân sự nhiệm kỳ 2022 - 2025; đồng chí Nguyễn Thị Hương Giang - Thẩm phán Tòa Dân sự làm Phó Bí thư Chi bộ. Đồng thời Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết Đại hội.

Chí Dũng


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 508
cdscv