Loading...
Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động tand tối cao

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

26.197

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

4.397

Hình sự

4.851

Dân sự

15.865

Hôn nhân và gia đình

335

Kinh doanh thương mại

67

Hành chính

159

Lao động

1

Quyết định tuyên bố phá sản

522

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv